Meille töihin?

Haluatko mukaan
meidän sa­laat­ti­jen­giin?

Olemme ny­ky­ai­kai­nen sa­laat­ti­teh­das Mynämäen kes­kus­tas­sa ja val­mis­tam­me sa­laat­tian­nos­ten lisäksi
myös muita take away-tuotteita. Olemme len­nok­kaas­sa kasvu- ja ke­hi­tys­vai­hees­sa ja haluamme 
in­no­va­tii­vi­ses­ti luoda uutta alallamme. Meille tärkeää on asia­kas­läh­töi­syys ja kehitämme jat­ku­vas­ti uusia
tuotteita. Olisiko sinusta tai ka­ve­ris­ta­si vah­vis­tus­ta tiimiimme val­mis­ta­maan laa­duk­kai­ta elin­tar­vik­kei­ta? 
Kerro meille hieman taus­tas­ta­si, työ­ko­ke­muk­ses­ta ja millainen ihminen olet sekä miksi haluat juuri meille töihin. 

Kä­sit­te­lem­me ha­ke­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian.  

Blog at WordPress.com.